Semakan Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Sekolah Rendah

KEMENTERIANPELAJARANMALAYSIAcopy
Sukacita dimaklumkan bahawa maklumat penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) bagi calon-calon Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang telah lulus temu duga  Permohonan Guru Sandaran Terlatih sesi 4/2010 boleh disemak DI SINI bermula 27 April 2011. Tuan/puan yang membuat semakan diminta untuk menghubungi Jabatan/Bahagian sebagaimana yang tertera di ruang MAKLUMAN untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penempatan tuan/puan.

0 comment... add one now