Faktor Negara Jepun Mencapai Kemajuan Dan Pemodenan  • Generasi muda mereka diajar dengan satu matapelajaran yang dinamakann “Jalan kearah Akhlak” dimana pelajar mempelajari akhlak/etika dan cara berdepan dengan orang, sejak dari sekolah rendah lagi..
  • Objektif pendidikannya ialah mendidik dan menanamkan konsep dan pembentukan peribadi/watak, bukan sahaja pendidikan dan indoktrinasi(dictation).
  • Rakyat negara mereka mempunyai disiplin yg tinggi.
  • Amat menitikberatkan aspek kebersihan.
  • Kadar kelambatan keretapi/tren adalah sebanyak 7 saat sahaja dalam satu tahun, ini kerana mereka adalah orang yang tahu akan nilai masa, dan gemar kepada ketepatan saat dan minit.0 comment... add one now